Περιγραφή θέματος

 • Self-employment

  Αυτοαπασχόληση

  Επισκόπηση ενοτήτας

  Παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης

  Περιεχόμενο: Τι θα συζητήσουμε;
  Εντοπισμός επιχειρηματικών δεξιοτήτων
  Εντοπισμός επιχειρηματικών δεξιοτήτων
  Ενώνοντας ταλέντα για τη συλλογική δημιουργία μιας επιχείρησης
  Εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στις δύο πρώτες συναντήσεις για τη δημιουργία ενός καμβά.

  Μεθοδολογία: Πώς θα δουλέψουμε;
  Η μεθοδολογία βασίζεται στις ωθήσεις του εκπαιδευτή και στις ασκήσεις που εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή, προκειμένου να εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες στις ικανότητες επιχειρηματικότητας και να παρέχουν κάποια εργαλεία για τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου.

  Δομή της Εκμάθησης/Κατάρτισης
  Αρχικά, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των δεξιοτήτων και αργότερα, προχωρούν στην ανάλυση ενός πραγματικού επιχειρηματικού προφίλ και στη συνέχεια στη συλλογική δημιουργία ενός υποθετικού επιχειρηματικού καμβά.

  • Sessions and Annexes


   • Module Sessions Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι English ‎(en)‎
   • Module Annexes Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι English ‎(en)‎
   • Sesiones de módulos Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Español - Internacional ‎(es)‎
   • Anexos del módulo Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Español - Internacional ‎(es)‎
   • Modul Sessies Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 1 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 2 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 3 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 4 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 5 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 6 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 7 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 8 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 9 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Séances de module Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Français ‎(fr)‎
   • Annexes du module Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Français ‎(fr)‎
   • Sessioni del modulo Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Italiano ‎(it)‎
   • Allegati del modulo Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Italiano ‎(it)‎