Περιγραφή θέματος

 • Communication and personal brand

  Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Προώθηση Εικόνας

  Επισκόπηση ενοτήτας

  Το Μάθημα οργανώνεται σε 4 3ωρες συναντήσεις˙ κάθε συνάντηση αναπτύσσεται με διαφορετικές δραστηριότητες ως εξής:

  Συνάντηση 1: Η αξία της εμπειρίας ζωής στην απόκτηση δεξιοτήτων. Δραστηριότητα 1: Υποδοχή και Εισαγωγή στο Μάθημα. Δραστηριότητα 2: Μαθαίνοντας από την εμπειρία ζωής; Δραστηριότητα 3: Οι βασικές δεξιότητες που χρειάζομαι.
  Συνάντηση 2: Προώθηση Εικόνας. Δραστηριότητα 1: Διευκρίνιση των προσωπικών αξιών/αναγνώριση των ταλέντων μου. Δραστηριότητα 2: Προσωπική ανάπτυξη
  Συνάντηση 3: Συνάντηση 3: Επικοινωνία. Δραστηριότητα 1: Επικοινωνία και Επικοινωνιακές Δεξιότητες. Δραστηριότητα 2: Δικτύωση.
  Συνάντηση 4: Μεταδίδοντας την προσωπική εικόνα. Δραστηριότητα 1: Ανάπτυξη σχεδίου στρατηγικής. Δραστηριότητα 2: Πώς μεταδίδουμε την προσωπική μας εικόνα.

  • Sessions and Annexes


   • Module Sessions Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι English ‎(en)‎
   • Module Annexes Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι English ‎(en)‎
   • Sesiones de módulos Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Español - Internacional ‎(es)‎
   • Anexos del módulo Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Español - Internacional ‎(es)‎
   • Modul Sessies Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 1 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 2 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 3 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 4 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 5 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 6 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 7 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 8 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 9 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 10 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Séances de module Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Français ‎(fr)‎
   • Séances de module Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Français ‎(fr)‎
   • Annexes du module Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Français ‎(fr)‎
   • Sessioni del modulo Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Italiano ‎(it)‎
   • Allegati del modulo Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Italiano ‎(it)‎