Περιγραφή θέματος

 • Linguistic Literacy

  Γλωσσικός Γραμματισμός

  Επισκόπηση ενοτήτας

  Αυτό το μάθημα κατάρτισης επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση και την ομαδική δουλειά, περισσότερο απ’ ότι στην μετωπική/ προφορική παρουσίαση. Οι πληροφορίες θα διατηρηθούν καλύτερα στη μνήμη των συμμετεχόντων όταν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ενεργά και να τις εφαρμόσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Επομένως, θα κάνουμε συχνή χρήση (ομαδικών) ασκήσεων, μοιραζόμενοι προσωπικές εμπειρίες και ανοικτές συζητήσεις. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να προβληματιστούν για τη δική τους κατάσταση σε σχέση με τη γλώσσα και να λάβουν υπόψη τις σχετικές καταστάσεις που συμβαίνουν εκτός της διδακτικής διαδικασίας (π.χ.4 επικοινωνιακές δυσκολίες, αντιμετώπιση γλωσσικών εμποδίων).

  • Sessions and Annexes


   • Module Sessions Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι English ‎(en)‎
   • Module Annexes Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι English ‎(en)‎
   • Sesiones de módulos Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Español - Internacional ‎(es)‎
   • Anexos del módulo Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Español - Internacional ‎(es)‎
   • Modul Sessies Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 1 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 2 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 3 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 4 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 5 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 6 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Modul bijlage 7 Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Deutsch ‎(de)‎
   • Séances de module Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Français ‎(fr)‎
   • Annexes du module Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Français ‎(fr)‎
   • Sessioni del modulo Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Italiano ‎(it)‎
   • Séances de module Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Français ‎(fr)‎
   • Annexes du module Αρχείο
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η γλώσσα του μαθητή είναι Français ‎(fr)‎